Clip vụ đứt cầu treo, 8 người chết P2

Hình ảnh thương tâm khi cầu treo đứt cáp khiến hàng chục người đang đưa tang qua cầu rơi xuống suối cạn hôm 24/2 tại Lai Châu được một người dân ghi lại.