'30 chưa phải là hết': Cố Giai tát tiểu tam, buông tay người đàn ông phản bội