[ẢNH] Nhìn lại TP đáng sống nhất ở Australia thời kỳ phong tỏa do đại dịch Covid-19