[Ảnh] Hà Nội đỏ rực quốc kỳ trên nhiều tuyến phố chào mừng Quốc khánh 2/9