'Biển người' chơi Trung thu ở Hà Nội: Có đảm bảo an toàn phòng dịch?