“Bức tường” cát cao hơn 100m ở Trung Quốc

Cát bụi bao trùm TP.Đôn Hoàng, khiến bầu trời chuyển vàng, tầm nhìn giảm xuống dưới 5 m và giao thông gián đoạn.

Thứ tư, 06/10/2021 03:04

Thời sự