'Choáng' với khối tài sản khổng lồ của các đối tượng sản xuất xăng giả