'Chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch', tại sao dân rời TP Hồ Chí Minh về quê?