'Chuyến xe 0 đồng' đưa gần 1.000 công dân Hà Tĩnh về quê