'Cô hồn mạng' Nhâm Hoàng Khang và cách kiếm tiền… quái dị