'Đối thủ' của Nguyễn Thị Huyền sau 17 năm thi Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?