'Gia sư áo xanh' hỗ trợ thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi COVID-19