"Hạ bệ thần tượng" hay tự vạch mặc chính mình

Thưa quý khán giả và các đồng chí! Đối với mỗi người dân Việt Nam, 19/5 luôn là một ngày đặc biệt, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Đối với nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhắc tới dân tộc Việt Nam là nhắc tới lãnh tụ Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Anh hùng Giải phóng dân tộc. Nhưng vẫn có những đối tượng thù địch, phản động tìm mọi cách để xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như đóng góp của người cho hòa bình thế giới. Thủ đoạn đó được gọi là “hạ bệ thần tượng”. Nhưng với một cuộc đời, một nhân cách vĩ đại đã được cả thế giới công nhận, thì những kẻ sử dụng chiêu trò, luận điệu đó sẽ chỉ giống như tự vạch mặt, tự phơi bày ra bộ mặt thật xấ

Thứ ba, 18/05/2021 22:31

Thời sự

Lính Hóa học giữa tâm dịch 00:01:32

Lính Hóa học giữa tâm dịch

Chủ nhật, 20/06/2021 | 15:11