'Hồ sơ Pandora' tiết lộ thủ thuật của quốc vương 'nước nghèo'