'Hoa hồng trên ngực trái' tập 45: Bống sống thực vật sau ca mổ, Thái lập tức hiến tim cho con gái trước khi trút hơi thở cuối cùng?