'Hoàng Tử Gió' tử vong trong tư thế treo cổ là ai?