[Infographics] 10 công ty đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới năm 2021

Apple là công ty đứng đầu bảng xếp hạng các công ty sags tạo hàng đầu thế giới năm 2021, đặc biệt có sự xuất hiện ấn tượng của Pfizer ở vị trí số 10.

Mỹ chiếm 5 vị trí cao nhất trong danh sách các công ty đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới năm 2021./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-10-cong-ty-doi-moi-sang-tao-hang-dau-the-gioi-nam-2021/731930.vnp

Tags: Infographics  |  Graphic News  |  Tin đồ họa  |  Thông tin đồ họa  |  đổi mới sáng tạo  |  apple  |  Amazon