[Infographics] Ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Nga cao chưa từng thấy