[Infographics] Cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Các thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

Ngày 22/10, Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 26 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp-bình thường mới), 37 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), không có địa phương cấp độ 3 (nguy cơ cao) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Các thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-cap-do-dich-cua-63-tinh-thanh-pho-tren-ca-nuoc/748388.vnp

Tags: COVID_19  |  Bộ Y tế  |  nguy cơ thấp  |  bình thường mới  |  vùng vàng