Đại hội XIII của Đảng

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả cuộc đời vì nước, vì dân

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc, nhân dân.

đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-chu-tich-ho-chi-minh-ca-cuoc-doi-vi-nuoc-vi-dan/691328.vnp

Tags: Chủ tịch Hồ Chí Minh  |  Anh hùng dân tộc  |  Đạo đức cách mạng  |  Xây dựng Đảng  |  Đại hội Đảng XIII