Cập nhật tình hình Covid-19

[Infographics] Đã có 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

Đến ngày 16/10, cả nước đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 và 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp độ dịch gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp-bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-da-co-23-tinh-thanh-pho-cong-bo-cap-do-dich-covid19/747254.vnp

Tags: Nghị quyết 128  |  cấp độ dịch  |  bình thường mới  |  Nguy cơ cao