[Infographics] Hàng không tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa