[Infographics] Ngày 18/10: Cả nước có 3.168 ca mắc, 1.136 ca khỏi bệnh