[Infographics] Phòng chống dịch bệnh trong bão lụt và mưa lũ

Sau bão lụt và mưa lũ, dịch bệnh rất dễ bùng phát trong cộng đồng nên người dân cần trang bị cho mình những kiến thức về phòng chống bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, muỗi truyền và đường hô hấp.

Sau bão lụt và mưa lũ, dịch bệnh rất dễ bùng phát trong cộng đồng.

Người dân cần trang bị cho mình những kiến thức về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, muỗi truyền và đường hô hấp./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-phong-chong-dich-benh-trong-bao-lut-va-mua-lu/674321.vnp

Tags: bão lụt  |  mưa lũ  |  bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa  |  muỗi truyền  |  đường hô hấp