[Infographics] Thêm 24.737 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh