[Infographics] Thông tin về số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam sáng 1/8