[Infographics] Việt Nam đã có 1.548 ca mắc dịch bệnh COVID-19