[Infographics] Việt Nam đã có 805.978 ca được công bố khỏi bệnh