[Infographics] Việt Nam đã tiêm 36,79 triệu liều vaccine COVID-19