00:00

'Kẻ 8 lạng, người nửa cân': Tại sao 0,5kg lại bằng 8 lạng được? Là các cụ sai hay mình nhầm?

TIN LIÊN QUAN