'Mắc màn cho lợn', đàn heo hiếm hoi thoát kiếp nạn chết triệu con