'Messi đến PSG, nghĩa là công lý ngày càng xa vời'