'Né' lực lượng kiểm tra, người dân Hà Nội tập thể dục lúc 3 giờ sáng