'Ổ dịch' COVID tại Bệnh viện Phụ sản TW có thể đã qua 2 đến 3 chu kỳ