[Photo] Miss Universe: Hoàng Thùy lên đường quảng bá văn hóa Việt