​Tặng quà Trung Thu cho các cháu hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19