00:00

'Tất nhiên rồi, bóng đá Việt Nam có cơ sở để cười nhạo bóng đá Trung Quốc'

TIN LIÊN QUAN