00:00

'Thầy chùa ăn thịt chó' Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ giả danh, Giáo hội Phật giáo đề nghị xử lý các youtuber xuyên tạc

TIN LIÊN QUAN