'Tiếng nói chính trị viên' tuyên truyền đại hội Đảng

Một trong những sáng kiến của Trung đoàn 31, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Cục Chính trị quân đoàn về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Chương trình 'Tiếng nói chính trị viên'.

Theo đó, từ đầu năm 2021, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, chương trình được phát từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút tối thứ tư hằng tuần và được phát lại vào sáng hôm sau; do chính trị viên hoặc chính trị viên phó đại đội, tiểu đoàn và cán bộ chính trị khối cơ quan luân phiên đảm nhiệm.

Cán bộ chính trị Trung đoàn 31 thu âm nội dung Chương trình 'Tiếng nói chính trị viên'

Nội dung gồm: Tổng hợp các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, tập trung vào sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản ánh ngắn gọn hoạt động nổi bật của trung đoàn trong tuần; lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo từng chủ đề; gương người tốt, việc tốt; những câu chuyện, tình huống trong giao tiếp, ứng xử, tình cảm đồng chí, đồng đội... Các nội dung này được sưu tầm, biên soạn, viết phù hợp với đặc điểm đối tượng chiến sĩ và được cấp trên phê duyệt. Đại úy Bùi Văn Long, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 9 cho biết: 'Theo hướng dẫn của cơ quan chính trị trung đoàn, chương trình tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ gửi gắm đến đại hội và các hoạt động thi đua chào mừng. Với cách làm sáng tạo, chương trình đã trở thành một kênh quan trọng, phương pháp hiệu quả để tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về đại hội đến cán bộ, chiến sĩ'.

Thực tế cho thấy, Chương trình 'Tiếng nói chính trị viên' không chỉ có tác dụng tốt trong tuyên truyền, giáo dục bộ đội mà còn rèn luyện phương pháp tổng hợp thông tin, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ cán bộ chính trị. Thiếu tá Nguyễn Đức Nam, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 8 khẳng định: 'Thực hiện chương trình, mỗi cán bộ chính trị luôn đề cao trách nhiệm, sâu sát đơn vị, nắm chắc hoạt động của bộ đội, đồng thời phải đọc, tìm hiểu tư liệu, cập nhật tình hình thời sự thường xuyên, nhờ đó, trình độ, kiến thức, năng lực công tác được nâng lên'.

Theo Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH-PHAN RẢNH/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieng-noi-chinh-tri-vien-tuyen-truyen-dai-hoi-dang-650067

Tags: “Tiếng nói chính trị viên”