'Tội đồ' MU phát cuồng, ước một ngày được làm Ronaldo