00:00

'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' từng bị 7 ca sĩ từ chối trước khi thành hit

TIN LIÊN QUAN