'Tự sướng' về độ giàu có, báo Trung Quốc nhận 'cú tát' trời giáng về bóng đá xứ tỷ dân