[VIDEO] Nỗ lực đưa máy bay trượt khỏi đường băng ở Tân Sơn Nhất trở lại sân đỗ