'Về nhà đi con' đoạt giải Phim được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2019