[Video] An ninh thắt chặt đến mức tối đa tại Hội nghị Thượng đỉnh G7