[Video] Cháy xe Range Rover trên cầu Chương Dương, lửa bốc ngùn ngụt