[Video] Không còn tình trạng chen lấn, hỗn loạn tại điểm test COVID-19