[Video] Thẻ xanh COVID-19 - 'tấm vé' để trở lại cuộc sống bình thường