'Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga'