“Vũ khí tối thượng” có thể hủy diệt mọi thứ của Mỹ mạnh tới đâu?

Vũ khí hủy diệt mới của Mỹ được cho là có thể bắn phá mọi mục tiêu: trên biển, trên không, trên bộ và thậm chí là cả rìa bầu khí quyển.

Thứ năm, 06/08/2020 10:06

Quân sự

Sải cánh bay đầu tiên 07:50

Sải cánh bay đầu tiên

Thứ tư, 05/05/2021 | 10:18